شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

شرایط درخواست برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور اعلام شد

1392/02/22
تمام مؤسسات آموزش عالی آزاد که دارای مجوز قطعی هستند، می توانند نسبت به ارسال درخواست برگزاری دوره های آمادگی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور و آمادگی آزمون سایر دانشگاه ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگاران، علی معصومیان - رئیس مرکز آموزش‌های عالی آزاد و خاص دانشگاه علمی کاربردی، طی بخشنامه ای به تمام مؤسسات آموزش عالی آزاد اعلام کرد: کلیه مؤسسات آموزش عالی آزاد که دارای مجوز قطعی هستند، می توانند با درج و تکمیل اطلاعات شناسنامه ای در سامانه جامع مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص (hctc) ، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1392 نسبت به ارسال درخواست برگزاری دوره های آمادگی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور و آمادگی آزمون سایر دانشگاه ها ، در سامانه مذکور اقدام نمایند.

وی یادآور شد: به درخواست هایی که پس از تاریخ فوق ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مؤسساتی که تاکنون نام کاربری دریافت نکرده اند، جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور به واحدهای استانی ذیربط مراجعه کنند.
طراحی سایت : گروه وبین