شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

آغاز ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج سال 1392 دانشگاه پیام نور

92/02/20


كلیه دانشجویان متقاضی شركت در آزمون تغییر رشته بند ج از تاریخ 20/02/92 لغایت 30/02/92 میتوانند در سایت جامع گلستان (reg.pnu.ac.ir) از مسیر زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند:
آموزش-> دانشجو-> درخواستها -> تقاضای انتقال و مهمان -> درخواست تغییر رشته (توام با انتقال) در واحدهای داخلی
نكات قابل توجه جهت تكمیل فرم درخواست تغییر رشته :
1- پس از ورود به فرم ، شماره دانشجویی خود را ثبت نموده و گزینه جستجو را انتخاب نمایید.
2- در قسمت عملیات ، نوع درخواست خود را تكمیل نمایید.
3- در قسمت عملیات با انتخاب گزینه علامت سئوال در قسمت دانشكده ، گروه آموزشی و رشته تحصیلی نسبت به ثبت رشته در خواستی خود اقدام نمایید . لازم به ذكر است چنانچه دانشجو متقاضی تغییر رشته توام با انتقال می باشد میبایست مركز درخواستی خود را نیز انتخاب نماید.

توجه : تقاضای تغییر رشته به رشته های نیمه متمركز تربیت بدنی و علوم ورزشی، طراحی پارچه و لباس، ارتباط تصویری، كتابت و نگارگری و رشته نقاشی غیر مجاز است.

شایان ذكر است كلیه دانشجویان متقاضی آزمون تغییر رشته بند ج و تغییر رشته توام با انتقال ملزم به رعایت كلیه قوانین مورد نیاز جهت شركت در آزمون می باشد عواقب ناشی از عدم رعایت قوانین بر عهده شخص دانشجو می باشد.

طراحی سایت : گروه وبین