شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

91/12/07
اولین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور در ۶ اسفند ۹۱ برای رشته های کارشناسی ارشد حسابداری ، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی كاربردی شهری و آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) اعمال شده است. همچنین صبح امروز هفتم اسفند اصلاحیه لیست ارائه دروس و لیست منابع درسی برای رشته کارشناسی ارشد عمران - سازه نیز اعلام شد
طراحی سایت : گروه وبین