شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

مراحل انجام پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان ورودی نیمسال دوم 91

1391/11/23
در صورتیكه مدارك ارسالی با اصل مدارك در زمان مراجعه حضوری و تحویل مدارك ناقص یا دارای تناقض باشد ، قبولی شما در دانشگاه پیام نور ملغی می شود . توجه داشته باشید تا زمان تحویل مدارك (با توجه به تاریخ مندرج در گواهی پذیرش غیر حضوری ) شما دانشجو قطعی دانشگاه محسوب نمی شوید. مسئولیت تناقض و كسری مدارك تا زمان تحویل بعهده شخص پذیرفته شده می باشد .

خلاصه مراحل پذیرش و انتخاب واحد: الف) تكمیل مشخصات و ارسال مدارك و دریافت "گزارش260" ب) انتخاب واحد و دریافت "گزارش 101 " ج) مراجعه حضوری مطابق با تاریخ ثبت شده در" گزارش 260" د) پرداخت شهریه مطابق با "گزارش 101"
1- پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد با شناسه كاربری و گذرواژه به شرح زیر وارد سیستم شوید.

- شناسه كاربری: شماره داوطلبیu912 و گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیكه در ابتدای كد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)
مثال : شناسه كاربری: u9128703070
گذرواژه :0611111111
2- ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی و كارشناسی ناپیوسته متعاقبا اعلام خواهد شد.
3-از طریق مسیرزیر نسبت به تكمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارك لازم اقدام نمائید.
تذكر : حجم هر تصویر حداكثر 250كیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.
آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> "پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود"
4-بعد از 24 ساعت مجدداً به سیستم مراجعه (بعد از پذیرش نهایی ، شناسه كاربری : شماره دانشجویی، گذرواژه: شماره شناسنامه می گردد لازم به ذكر است شماره دانشجویی از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده میباشد) .(حداكثر تعدادواحد انتخابی دانشجویان كارشناسی 17 واحد و كارشناسی ارشد 14 واحد و حداقل واحد انتخابی 5 واحد می باشد.)جهت انتخاب واحد از مسیر زیر اقدام نمائید.
ثبت نام ==> عملیات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلی"
5-جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد به پورتال اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir مراجعه و سرفصل دروس رشته خود را مشاهده نمایید . در هنگام اخذ درس رعایت روابط دروس ( روابط پیش نیازی و هم نیازی دروس ) الزامی است .
6- بعد از انجام مراحل فوق با توجه به تاریخ مندرج در گواهی پذیرش اینترنتی جهت تحویل مدارك به مركز پذیرش خود مراجعه نمایید.
7- شایان ذكر است تاریخ و ساعت تشكیل كلاس در گزارش 101 " نتیجه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو" (كه پس از پذیرش دانشجوتوسط مراكز و انتخاب واحد در دسترس قرار می گیرد)و همچنین سایت های اطلاع رسانی مراكز درج گردیده است .
طراحی سایت : گروه وبین