شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

تقدیر روسای دانشگاه پیام نور كشور از وزیر علوم

1391/10/06
روسای دانشگاه پیام نور سراسر كشور با ارسال نامه ای به دكتر دانشجو،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری از انتخاب دكتر حسن زیاری بعنوان قائم مقام آن وزیر در دانشگاه پیام نور تقدیر كردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران ،در بخشی از این نامه آمده است؛جناب آقای وزیر!همانگونه كه انتصاب شایسته آقای دكتر زیاری در آغاز مسئولیت خطیر جنابعالی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان ریاست دانشگاه پیام نور ،بركات و مبرات فراوانی برای جامعه دانشگاهی پیام نور به عنوان یكی از مردمی ترین و فعالترین مراكز علمی و پژوهشی كشور به همراه داشته است؛بدون شك انتصاب اخیر ایشان در سمت قائم مقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه پیام نور نشان ازشناخت عمیق آن مقام ارجمند از توانمندی و شایستگی های ایشان دارد.
طراحی سایت : گروه وبین