شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

محمود رضا کي منش : ظرفيت تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور دو برابر مي شود

1390/03/07

محمود رضا کي منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين که توسعه تحصيلات تکميلي  يکي از مهمترين اولويت هاي اين دانشگاه است، اظهار داشت: تحصيلات تکميلي و رشته هاي مهندسي در سال جاري توسعه پيدا مي کند.
وي با اشاره به اينکه توسعه رشته هاي واحدهاي اين دانشگاه مرتبط و متناسب با آمايش سرزمين و استعدادهاي منطقه صورت مي گيرد يادآور شد: درسال 88  حدود 20 درصد نسبت به سال 87 افزايش ظرفيت داشته ايم  و امسال نيز افزايش ظرفيت را در دستور کار داريم.

 

طراحی سایت : گروه وبین