شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

اقدام براي پلمپ 12 مؤسسه غيرمجاز فراگير پيام نور

1389/07/10

دکتر نادري اعلام كرد: مؤسسات متخلف برگزاركننده دوره هاي آمادگي فراگير پيام نور از طريق سايت وزارت علوم معرفي ميشوند، 12 مؤسسه غيرمجاز براي پلمپ به دفتر حقوقي معرفي شدند به گزارش اخبار پيام نور، غلامعلي نادري مدير كل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد: مؤسسات مختلف برگزاركننده دورههاي آمادگي فراگير پيام نور از طريق سايت وزارت علوم معرفي ميشوند.
وي با بيان اينكه اسامي مؤسسات فراگير مورد تأييد وزارت علوم در سايت وزارتخانه اعلام شده است تصريح كرد: دو نوع مؤسسه آموزشي داريم مؤسساتي كه مجوز دارند ولي به دليل تازه تأسيس بودن حق برگزاري كلاسهاي آمادگي فراگير را ندارند و در صورت برگزاري كلاس، در صدور مجوز قطعي آنها تجديدنظر خواهد شد.
مدير كل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم، افزود: در كنار اينها مؤسساتي هم هستند كه غيرمجاز بوده و مجوز فعاليت آموزشي ندارند كه از طريق دفتر حقوقي وزارت علوم براي پلمپ آنها اقدام ميشود، در اين مدت 10 الي 12 مؤسسه غيرمجاز براي پلمپ معرفي شدهاند.
 

طراحی سایت : گروه وبین