شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی - مخصوص دانشجویان پیام نور

1394/06/22
به استحضار دانشجویانی که دروس خود را به شیوه الکترونیکی انتخاب کرده اند می رساند نحوه استفاده از پنل سایت lms.pnu.ac.ir از طریق لینک زیر دریافت نمایند.
بدیهی است نحوه استفاده از این سامانه برای دانشجویانی که به دو شیوه پژوهش محور و الکترونیکی پذیرش گردیده اند یکسان می باشد.

لینک دریافت فایل راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی
طراحی سایت : گروه وبین