شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

اصلاحات پاسخنامه آزمون جامع روز جمعه 28 فروردین موسسه آموزش عالی آزاد مبین نوبت پانزدهم

1394/01/29
اصلاحات چاپی آزمون جامع شبیه سازی روز جمعه مورخ 28 فروردین در پاسخنامه آزمون برای رشته های زبان و ادبیات فارسی ، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، مدیریت آموزشی ، روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی بعد از دریافت فایل زیر قابل مشاهده می باشد.

اصلاحات پاسخنامه
طراحی سایت : گروه وبین