شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

افزايش رشته محل و ظرفيت پذيرش دوره هاي كارشناسي ارشد فراگيرپيام نور

1390/02/10

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور گفت: تعداد رشته محل هاي دوره هاي فراگير پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از 180 رشته محل به 235 رشته افزايش يافته است. پذيرش در ارديبهشت ماه نسبت به سال قبل 1000 نفر رشد يافته است.
معاون آموزشي دانشگاه پيام نور افزود: دانشگاه پيام نور در هر رشته مقطع كارشناسي ارشد به دو صورت دانشجوي آموزش محور (فوق ليسانس بدون پايان نامه) و دانشجوي آموزش و پژوهش محور (فوق ليسانس با پايان نامه) پذيرش مي كند.
 

طراحی سایت : گروه وبین