شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

بودجه بندی آزمون شبیه سازی مرحله دوم موسسه آموزش عالی آزاد مبین

1393/12/28
با توجه به فعال شدن آزمون شبیه سازی شده مرحله دوم از روز 26 اسفندماه ، بودجه بندی سوالات هر رشته بعد از وارد شدن به نرم افزار آزمون ساز و از منوی بودجه بندی قابل مشاهده می باشد.

 
طراحی سایت : گروه وبین