شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

بودجه بندی آزمون شبیه سازی مرحله اول موسسه آموزش عالی آزاد مبین

1393/11/28
برای دریافت فایل بودجه بندی آزمون شبیه سازی مرحله اول بر روی لینک دانلود کلیک نمائید.

دانلود

توجه
برای دریافت نرم افزار آزمون به صفحه اصلی سایت موسسه مراجعه کرده و از قسمت پائین صفحه سمت راست بر روی دانلود نرم افزار آزمون ساز کلیک نمائید.
راهنمای نصب نرم افزار را  نیز می توانید از همان قسمت دریافت نمائید.
طراحی سایت : گروه وبین