شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

قابل توجه دانش پذیران موسسه مبین | اطلاعیه برگزاری کلاس ها در روز های 23 و 24 بهمن

1393/11/20
1-  با توجه به فرصت اندک تا پایان ترم ، کلیه کلاس های دانش پذیری در روز های پنجشنبه 23 بهمن 93 و جمعه 24 بهمن 93 دائر می باشد.
2-  کلاس مدیریت پروژه رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت با دکتر منیر عباسی  در تاریخ 24 بهمن تشکیل نمی گردد.
3-  کلاس درس ژنتیک یوکاریوت ها و ژنتیک یو کاریوت ها با دکتر صفایی تشکیل نخواهد شد.
4- کلاس های مهندسی صنایع ( کلیه گرایش ها) این هفته تشکیل نمی گردد.
5- کلاس های رشته روانشناسی بالینی با دکتر محمدی برگزار نمی شود.
6- کلاس جبرانی دروس آواشناسی و مسائل زبان شناسی با دکتر نادری روز جمعه ساعت 8:00 الی 11:00 در دانشکده پرستاری تشکیل می گردد.
7- کلاس ریاضی مهندسی پیشرفته با دکتر براتی از ساعت 8:00 صبح روز جمعه برگزار می گردد.
8- کلاس آیین دادرسی کیفری  رشته حقوق جزا با استاد پرنور روز پنجشنبه ساعت 13 الی 16:30 برگزار می شود.
9- کلاس رفتار سازمانی وتئوری مدیریت دکتر مدرسی تشکیل نمی گردد.
10- کلاس های جبرانی درس مدیریت استراتژیک با دکتر فراهانی در روز پنجشنبه در محل دانشکده روانشناسی تشکیل می گردد.
ساعت  15:15-13:00 رشته MBA
ساعت 17:45-15:30 رشته مدیریت بازرگانی
ساعت 20:00-18:00  رشته مدیریت اجرایی (EMBA)
 محل تشکیل:
زیر پل گیشا –غرب به شرق جلال آل احمد- خیابان کاردان – دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

  
پایان کلیه کلاس ها در روز سه شنبه مورخ 26 اسفند 1393 می باشد.
طراحی سایت : گروه وبین