شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

تکمیل ظرفیت آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت چهاردهم شهریور 1393

1393/08/07
به اطلاع كليه شرکت کنندگان آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور شهریور 1393 نوبت چهاردهم می رسانیم که قرار است در هفته جاری جلسه ای بین مسئولین دانشگاه پیام نور و سازمان سنجش برگزار شود که از موضوعات مهم این جلسه بررسی امکان برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فراگیر نوبت چهاردهم است.
لذا با توجه به کاهش ظرفیت در برخی رشته ها و خالی ماندن صندلی در دانشگاه ها امکان برگزاری تکمیل ظرفیت آزمون ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت چهاردهم وجود دارد.
در صورت تصویب شدن این موضوع تاریخ اعلام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد فراگیر پیام نور نوبت چهاردهم و چگونگی ثبت نام و دریافت دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد فراگیر بر روی سایت موسسه آموزش عالی آزاد مبین قرار خواهد گرفت.
طراحی سایت : گروه وبین