شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

امين ناجي رئيس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پيام نور ثبت نام در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور از نيمه آبان آغاز مي شود

1389/06/28

محمد هادي امين ناجي، رئيس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پيام نور با بيان اينکه ثبت نام در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور از نيمه آبان آغاز مي شود، گفت: پذيرش دانشجو در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور بر اساس سوابق علمي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي با مصاحبه صورت مي پذيرد. وي با بيان اينکه دانشگاه پيام نور ۲ مرکز بين المللي به نامهاي کيش و عسلويه دارد، گفت: در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور دانشجوي ايراني و غير ايراني پذيرش مي شوند و زبان تدريس در اين دانشگاه فارسي است. رئيس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پيام نور درباره تعداد پذيرش دانشجو در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور گفت: در هر رشته ۳۰ دانشجو در مراکز بين المللي دانشگاه پيام نور پذيرش مي شوند.
وي با بيان اينکه مرکز بين المللي عسلويه ۶ رشته و مرکز بين المللي کيش ۴ رشته تحصيلي دارد، اظهار کرد: شهريه اين مراکز بيشتر از شهريه ساير مراکز دانشگاه پيام نور است.
 

طراحی سایت : گروه وبین