شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار سازمان سنجش

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های فراگیر تحصیلات تكمیلی (دانش‌پذیری كارشناسی ارشد) سال 1393 دانشگاه پیام‌نور - نوبت چهاردهم

1393/07/09
سازمان سنجش آموزش كشور ضمن تبريك و آرزوي موفقيت براي كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي آزمون ورودي دوره‌هاي فراگير تحصيلات تكميلي (دانش‌پذيري كارشناسي ارشد) دانشگاه پيام‌نور در سال 1393 (نوبت چهاردهم) اعلام گرديده، از آنها دعوت مي‌نمايد پس از تهيه مدارك لازم به شرح ذيل از تاريخ  93/7/14بمنظور اطلاع از چگونگي ثبت‌نام در كد قبولي اعلام شده به سايت دانشگاه پيام نور مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام:
1- اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه. (دو سري)
2-اصل و تصوير كارت ملي.
3-  6قطعه عكس 4*3 جديد تمام رخ با زمينه روشن تهيه شده در سالجاري و پشت نويسي شده.
4-  اصل و تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد.
تبصره 1:پذيرفته‌شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس(نمي‌باشند؛ لازم است اصل گواهي دانش‌آموختگي تاييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارشناسي (ليسانس) را ارائه نمايند كه در آن عبارت زير قيد شده باشد.
اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد..
تبصره 2:بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 3/11/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدارك صادر شده توسط مديريت حوزه علميه قم و يا مشهد دوره سطح دو را با موفقيت گذرانده‌اند، همانند دارندگان مدرك كارشناسي مي‌توانند در رشته‌هاي علوم انساني اين دوره تحصيل نمايند.
5- مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه (براي برادران)

يادآوري مهم:
كليه پذيرفته‌شدگان لازم است براي اطلاع دقيق از تاريخ و چگونگي ثبت‌نام خود از تاريخ 93/7/14 به سايت دانشگاه پيام‌نور به نشاني http://pnu/ac.ir  مراجعه نمايند.
در پايان لازم به ذكر است كه كارنامه كليه داوطلبان شركت كننده در اين آزموناز تاريخ 93/7/10 بر روي سايت اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قابل مشاهده مي‌باشد. لذا داوطلبان در صورت هرگونه سئوال مي‌توانند منحصراً از طريق سيستم ارسال درخواست الكترونيكي سايت اين سازمان حداكثر تا تاريخ 93/7/30 اقدام نمايند و از مراجعه حضوري جداً خودداري نمايند.
طراحی سایت : گروه وبین