شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

حسن زياري رئيس دانشگاه پيام نور: افزايش قيمت كتاب شامل دانشجويان دانشگاه پيام نور نمي شود

1390/03/03

در پي درج خبري با تيتر «كتابهاي دانشگاه پيام نور افزايش قيمت نداشته است» در پايگاه های خبري ،رئيس دانشگاه پيام نور مصاحبه اي را با خبرگزاري فارس انجام داد كه به دليل اهميت اين موضوع، تماسها و نظرات بسياري از بازديدكنندگان آنرا به اطلاع عزيزان مي رسانيم.
رئيس دانشگاه پيام نور گفت: افزايش قيمت كتاب شامل دانشجويان دانشگاه پيام نور نمي شود و حق دانشجويان اين دانشگاه محفوظ است.
  حسن زياري، رئيس دانشگاه پيام نور در گفتوگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اينكه كتابهاي دانشگاه پيام نور از اين پس با قيمت تمام شده به فروش مي رسد، افزود: دانشگاههاي ديگر از كتابهاي دانشگاه پيام نور استفاده مي كنند و اين درحالي است كه دانشگاه پيام نور هزينه اين كتابها را مي پردازد.
رئيس دانشگاه پيام نور اظهار كرد: افزايش قيمت كتابهاي دانشگاه پيام نور شامل دانشجويان اين دانشگاه نمي شود.

طراحی سایت : گروه وبین