شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور از روز سه شنبه 6 خرداد قابل دریافت می شود

1393/2/29
براساس آنچه در تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز سه شنبه 6 خرداد 93 منتشر می شود.
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر
آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پايان ترم دانشجو"
کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
امتحانات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور از 10 خرداد آغاز و تا 5 تیر 93 ادامه خواهد شد.
طراحی سایت : گروه وبین