شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

آغاز مهلت حذف اضطراری و نحوه انتخاب محل آزمون در دانشگاه پیام نور

93/2/20
مهندس مقداد محمودی با اشاره به آغاز مهلت حذف اضطراری از امروز 20 اردیبهشت ماه گفت: برای این منظور ،  دانشجویان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند از طریق مراحل
ثبت نام => حذف اضطراری =>حذف اضطراری
اقدام کنند.
دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور همچنین از مهلت انتخاب محل آزمون از تاریخ 20/2/93 الی 29/2/93 در سیستم گلستان خبر داد و گفت: دانشجویان می توانند از طریق  ورود به منوی
1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون
اقدام کنند .
وی افزود: دانشجویان بدهکار پس از 72 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود هستند . همچنین  در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز است.
طراحی سایت : گروه وبین