شماره دانشپذیری :

اخبار

کلیه اخبار

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1393 ( نوبت چهاردهم ) مشخص شد

1393/01/27

رییس مرکز آزمون پیام نور زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را اعلام کرد.
 بعد از اعلام تاریخ های متفاوت برای زمان ثبت نام ارشد فراگیر ،ابوالحسن ترابی رییس جدید مرکز آزمون پیام نور تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر را اعلام کرد.
ترابی عنوان کرد که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت چهاردهم در نیمه اول خرداد ۹۳ و احتمالا از سوم خرداد انجام خواهد شد.
وی همچنین افزود: زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت چهاردهم در شهریور و احتمالا در هفتم و یا چهاردهم شهریور ۹۳ برگزار خواهد شد.
پذیرش در این نوبت از ثبت نام برای مهر ۹۳ صورت می گیرد.
طراحی سایت : گروه وبین