شماره دانشپذیری :

اخبار

کلیه اخبار

رئیس دانشگاه پیام نور : هراقدامی در جهت توسعه کیفی دانشگاه مورد حمایت ویژه اینجانب خواهد بود

1392/12/25
دکتر فراهانی : ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در جهت توسعه کیفی دانشگاه اقدام می نمایند، برگزاری این همایش را گام بزرگ، مهم و موثر در جهت پیشبرد اهداف کیفی دانشگاه خواند و افزود: دانشگاه پیام نور بعد از دو دهه قدمت در عرصه آموزش عالی کشور توانسته است بزرگترین نقش را در تقاضای ورود به دانشگاه داشته باشد. همچنین این دانشگاه نقش بی بدیلی در شکستن صف کنکور و ارائه خدمات آموزشی به اقشار خاص داشته و در فاز جدید وارد مرحله ارتقای کیفیت شده است.
 وی خاطر نشان کرد: دانشگاه پیام نور با دارا بودن یک میلیون و صدهزار نفر دانشجو و بالغ بر هفتصد و پنجاه هزار فارغ التحصیل، مجری رشته های مختلف در 498 مرکز در داخل کشور و 16 نمایندگی خارج از کشور می باشد.
دکتر فراهانی ارائه آخرین دستاوردهای علمی مدیریت ورزشی، ایجاد انگیزه در بین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برای کاربردی کردن نتایج پژوهش های علمی در ورزش، ایجاد بستری مناسب برای علمی شدن مدیریت ورزشی در کشور، ایجاد بستری مناسب برای پیوند مدیریت ورزش با دانشگاهها و علم مدیریت ورزشی را از اهداف این همایش برشمرد.
طراحی سایت : گروه وبین