شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

خبر فوری: تغییر مکان آزمون جامع شبیه سازی شده موسسه مبین

1392/9/17
مکان آزمون جامع شبیه سازی شده موسسه آموزش عالی آزاد مبین از دانشکده پرستاری به دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به آدرس زیر تغییر یافت.
محل برگزاری آزمون: دانشكدة روان‌شناسي دانشگاه تهران ـ غرب به شرق اتوبان جلال آل احمد، زير پل گيشا، نرسيده به اتوبان چمران، خيابان كاردان
طراحی سایت : گروه وبین