شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور اعلام شد

1392/06/08
مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی جدید مشخص شد.
 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور طی روزهای 14 تا 18 شهریور در سامانه خدمات آموزشی گلستان این دانشگاه به نشانی reg.pnu.ac.ir انجام می شود.
در صورتیکه دانشجویان با مشکلی مواجه شدند می توانند به مرکز و واحد محل پذیرش مراجعه کنند.
 

 

طراحی سایت : گروه وبین