شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 93-92

92/06/05

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳ از شنبه آغاز می شود.

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نوربراساس تقویم آموزشی جدید از شنبه ۹ شهریور آغاز و تا ۱۵ شهریور ۹۲ادامه خواهد داشت.

هر دانشجو در زمان مشخص به خود می تواند انتخاب واحد کند، دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس اینترنتیreg.pnu.ac.ir و از مسیر :ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی، از زمان ثبت نام و انتخاب واحد خود اطلاع پیدا کنند. تاریخ تشکیل کلاس ها از ۱۶ شهریور می باشد که البته ممکن است در هر مرکز این تاریخ متفاوت باشد.تاریخ حذف و اضافه نیمسال اول از ۸ تا ۱۶ مهرماه ۹۲ خواهد بود. شروع امتحانات از ۳۰ آذر آغاز و تا ۲۶ دیماه ۹۲ ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان ورودی مهرماه ۹۲ احتمالا از ۳۰ شهریور انجام خواهد شد

طراحی سایت : گروه وبین