شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار پیام نور

ارتقاء مدرک دکترا حسن زیاری

1392/05/12

بر اساس یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 17/4/92 پرونده آقای دکتر حسن زیاری (رئیس دانشگاه پیام نور )دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته مهندسی عمران - راه و ترابری فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت ایران، به منظور ارتقاء از دانشیاری به استادی، بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

طراحی سایت : گروه وبین