شماره دانشپذیری :

اخبار

اخبار مبین

چاپ کتاب بانک آزمون معادلات دیفرانسیل تالیف مهندس شاهرخ براتی

1392/03/12
کتاب  معادلات دیفرانسیل تالیف مهندس شاهرخ براتی از مجموعه کتاب های بانک آزمون  به چاپ رسید.
این کتاب شامل سؤالات سنوات گذشته، پاسخ نامه تشریحی، فلش کارت و طبقه بندی هوشمند می باشد
طراحی سایت : گروه وبین