شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پيام نور از دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد.
1. كنكور سراسري    2. دوره هاي فراگير

1. كنكور سراسري: دانشجويان اين دوره ها از طريق آزمون سراسري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه سازمان سنجش برگزار مي نمايد در مقاطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پذيرفته مي شوند.
2. دوره هاي فراگير:  دانشگاه پيام نور با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1372 با برگزاري دوره هاي فراگير، در مقاطع كارشناسي، و در سال 80 در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و از سال 1388 در مقطع كارشناسي ناپيوسته اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. هدف از برگزاري اين دوره ها با توجه به ضرورت تحقق عدالت در توسعه آموزش عالي و ضرورت دسترسي همه داوطلبان واجد شرايط علمي به آموزش دانشگاهي و ارتقاء سطح علمي جامعه است.

تفاوتهاي پذيرش پيام نور از طريق كنكور سراسري با دوره هاي فراگير

1- منابع آزمون در كنكور سراسري براي متقاضيان دوره كارشناسي از دروس دبيرستان و پيش دانشگاهي و براي متقاضيان كارشناسي ارشد از دروس كارشناسي مي باشد. اما در دوره هاي فراگير، منابع آزمون از ترم اول رشته انتخابي داوطلب در مقاطع تحصيلي بالاتر می باشد.
2- در كنكور سراسري ابتدا داوطلب آزمون مي دهد و بعد از اعلام رتبه اقدام به انتخاب رشته تحصيلي دانشگاهي مي نمايد، اما در دوره های فراگير داوطلب از همان ابتدا مي تواند متناسب با علاقه و توانايي علمي و بدون محدوديت و در نظر گرفتن رشته تحصيلي قبل خود، از ميان رشته هاي موجود در اين دانشگاه انتخاب رشته نمايد.
3- در كنكور سراسري داوطلب غير از دانشگاه پيام نور مي تواند ساير دانشگاههاي دولتي را انتخاب نمايد، اما در دوره هاي فراگير داوطلب فقط دانشگاه پيام نور را انتخاب مي نمايد.
4- در كنكور سراسري براي متقاضيان كارشناسي ارشد از جهت تعيين گروه آزمايشي و نوع رشته تحصيلي مقطع بالاتر، محدوديتهايي وجود دارد، اما در دوره هاي فراگير  در اکثر رشته ها اين محدوديت وجود ندارد.

شباهت هاي پذيرش پيام نور از طريق كنكور سراسري با دوره هاي فراگير پیام نور

1- اعتبار مدرك هر دو يكسان است.
2- هر دو گروه از دانشگاه پيام نور بدون هيچ تفاوتي مدرك دريافت مي نمايندو عنوان فراگیردرمدرک فارغ التحصیلان ذکر  نمی شود.
3- پذيرفته شدگان دوره هاي سراسري و فراگير دانشگاه پيام نور تابع ضوابط و مقررات يكساني در محل تحصيل دانشگاه پيام نور مي باشند.

امتيازات ومزاياي دوره هاي فراگيرپيام نور

1- دانش پذیرمی تواند آزادانه رشته ها و واحدهاي دانشگاهي مورد نظر خود را انتخاب نماید.
2-دانشگاه پیام نورمدرک رسمي وموردتاييدوزارت علوم و تحقيقات وفناوري به دانشجو ارائه می نماید.
3-دانشجو می تواند درمقاطع بالاترباحداقل شهريه وهمچنين درتمامي دانشگاههاي معتبرادامه تحصيل دهد.
4- سازمان  نظام  وظیفه براي دانش پذيران ذکور پس ازقبولي درآزمون ورودي دانشگاه پیام نور معافیت صادر می نماید.
5-  دانشجو می تواند همزمان با تحصیل در دانشگاه پیام نور دردانشگاههاي سراسري یا آزاد ادامه تحصیل دهد.
6- دانش پذیر  می تواند با شرایط خاص واحدهاي پيش دانشگاهي را همزمان با دوره دانش پذيري بگذراند.
7-  دانشجویان شاغل می توانند در کلاسهای  روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت نمایند.

طراحی سایت : گروه وبین