شماره دانشپذیری :

دانشگاه پیام نور

ابر دانشگاه جهان اسلام
 با اتكاء به قدرت لايزال الهي در راستاي تحقق آرمان ، «دسترسي به آموزش عالي براي همه، در همه جا و در همه وقت» با تلاش و كوشش همه ذينفعان و برنامه‌ريزي دقيق دانشگاه پيام‌نور در افق چشم‌انداز، دانشگاهي است اسلامي، پيشرو، بالنده ،جذاب در حد شاخص‌ترين دانشگاه‌هاي باز در دنياي اسلام با جايگاه اول علمي فناوري در سطح دانشگاه‌هاي باز منطقه آسياي جنوب غربي، در عين ممتاز و معتبر بودن در سطح جهاني، جامع و فراگير در گستره سرزميني و فراسر زميني و منطبق با معيارهاي جهاني و ملي در توليد و اشاعه علم، آموزش و پژوهش و بهره‌مند از خدمات استادان دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي براي تربيت كارآمدترين دانشجويان در عرصه‌هاي مورد نياز كشور، به ويژه تربيت دانش آموختگان براي توسعه و تعالي مناطق محروم كشور.
طراحی سایت : گروه وبین