شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

دفترچه راهنمای ثبت نام

برای اطلاع هرچه بیشتر از جزئیات و نحوه ثبت نام و پذیرش دانشگاه پیام نوراز طریق دوره های فراگیر ،PDFدفترچه ثبت نام این دانشگاه در چهار دوره اخیر در اختیار داوطلبان قرار داده شده است.بدیهی است آخرین دفترچه یعنی نوبت 12(سال 1391)شامل آخرین تغییرات در منابع و آئین نامه های پذیرش می باشد.

دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1389(نوبت9 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1390(نوبت10 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1390(نوبت11 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1391(نوبت12 ) دانلود
دانلود دفترچه فراگیر کارشناسی ارشد (بهمن ماه 95 - نوبت هفدهم) دانلود
طراحی سایت : گروه وبین