شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

دفترچه راهنمای ثبت نام

برای اطلاع هرچه بیشتر از جزئیات و نحوه ثبت نام و پذیرش دانشگاه پیام نوراز طریق دوره های فراگیر ،PDFدفترچه ثبت نام این دانشگاه در چهار دوره اخیر در اختیار داوطلبان قرار داده شده است.بدیهی است آخرین دفترچه یعنی نوبت 24(سال 1391)شامل آخرین تغییرات در منابع و آئین نامه های پذیرش می باشد.

دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی سال1389(نوبت21 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی سال 1390(نوبت22 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی سال 1390(نوبت23 ) دانلود
دفترچه راهنمای دانشگاه پیام نور دوره های فراگیر کارشناسی سال 1391(نوبت24 ) دانلود
طراحی سایت : گروه وبین