شماره دانشپذیری :

دوره های فراگیر

شرایط عمومی
مدرك تحصيلي مورد پذيرش دوره فراگير در مقطع كارشناسي

دارندگان ديپلم رسمي متوسطة نظام قديم وپيش دانشگاهي نظام جديد در رشته هاي تحصيلي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، هنر، علوم ومعارف اسلامي ودارندگان مدرک کارداني رسمي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي وهمچنين ساير مدارک متوسطه تحصيلي اعم از هنرستان ودانشسراهايي که مدت آموزش متوسطه آنها 4 سال بوده است ودارندگان مدرک رسمي کارداني پيوسته يا کارداني ناپیوسته، مجاز به شرکت درآزمون هاي دوره هاي فراگير کارشناسي دانشگاه هستند.
1- جهت شرکت در دوره های فراگیر مقطع کارشناسی برای دانش آموزان متوسطه نظام جدید،داشتن گواهینامه پیش دانشگاهی الزامی است. استثنائا دانش آموزان پیش دانشگاهی که تا تاریخ 30/10/1391 فارغ التحصیل می شوند می توانند پس از شرکت در آزمون و کسب حدنصاب نمرات از بهمن ماه 91 به عنوان دانشجویان جدید فراگیر پذیرش شوند و در صورتی که داوطلب در آزمون دانش پذیری پذیرفته شود و تا پایان ترم اول سال تحصیلی 92-91 موفق به گذراندن واحدهای پیش دانشگاهی نگردد تا مهر ماه 92 فرصت خواهند داشت واحدهای باقیمانده را بگذراند و سپس به عنوان دانشجوی فراگیر پذیرش شود.
2- مدارک تحصيلي خارج از کشور در صورتي براي ثبت نام در  دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور معتبر است که برابري آن با مدرک ديپلم متوسطة نظام قديم يا پیش دانشگاهی يا بالاتر از آن به تاييد وزارت آموزش وپرورش يا وزارت علوم، تحقيقات وفناوري رسيده باشد.
3- مدارک تحصيلي حوزوي در صورتي براي ثبت نام در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور معتبر است که براساس مصوبه جلسه 368 مورخ 03/11/84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به تاييد مديريت حوزه علميه قم و خراسان رسيده باشد.
4- دارندگان مدرک کارداني رسمي درصورت تطابق رشته انتخابي فعلي، پس از تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي مي توانند از ارزيابي ومعادل سازي تعدادي از واحدهايي که در دورة کارداني گذرانده اند، طبق مقررات ونظر گروه هاي آموزشي برخوردار شوند.
5- مطابق مصوبه 17/11/88 شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی ،با توجه به اینکه دارندگان مدرک کاردانی پیوسته فاقدمدرک پیش دانشگاهی می باشند،در صورتیکه در دوره کارشناسی پیوسته پذیرفته شوندمدرک آنان جایگزین مدرک پیش دانشگاهی می شود.
6-  دارندگان مدارک کارشناسي وبالاتر در صورتي که از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند نيز مي توانند دراين دوره ها ثبت نام نمايند.
7- دارندگان مدرک معادل کارداني (معادل فوق ديپلم) مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي يا سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور که در آزمون دارندگان معادل مدرک کارداني حد نصاب نمره علمي لازم راکسب نموده اند, مي توانند در دوره هاي فراگير کارشناسي دانشگاه پيام نور ثبت نام وشرکت نمايند. اين دسته از داوطلبان پس از قبولی در دوره دانش پذيري مي بايست کارنامه نتيجه آزمون دارندگان مدرک معادل کارداني خودرا به همراه ساير مدارک لازم به مرکز مربوطه دانشگاه پيام نور ارائه نمايند.

شرايط تبديل وضعيت از دانش پذيري به دانشجويي
1ـ داوطلبان با توجه به کد رشته امتحانی و استان بومی خود (اقامت یا اشتغال) می توانند حداکثر 15 مرکز را در تقاضا نامه ثبت نامی درج نمایند.
2ـ تاثیر مثبت معدل کتبی دیپلم دارندگان دیپلم نظام جدید رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی سالهای 1384 لغایت 1391 بعنوان سابقه تحصیلی، 25 درصد از گزینش نهایی آنان را تشکیل خواهد داد.
3ـ برای اعمال تاثیر سوابق تحصیلی، معدل کتبی دیپلم که داوطلبان در فرم ثبت نامی درج نموده اند ملاک می باشد و از انجا که این مدارک در زمان ثبت نام پذیرفته شدگان توسط مراکز پذیرنده کنترل می شود چنانچه مغایرتی در این زمینه وجود داشته باشد، مسئولیت آن متوجه داوطلب خواهد بود.
4ـ برای پاسخ های غلط به گزینه ها، نمره منفی لحاظ نمی شود.
5ـ داوطلب برای اینکه از دانش پذیر به دانشجو تغییر وضعیت دهد باید در پایان نیمسال دانش پذیری در آزمون تمامی درسهای اختصاصی (6 تا 8 واحد) و تمامی درسهای عمومی (7 تا 8 واحد) شرکت کند و نمره نهایی لازم را برای پذیرش کسب نماید.
تذکر: دانشجویی که در دوره دانش پذیری نمرات زیر 10 کسب نموده و قبول اعلام شده لازم است، دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 10) بگذراند.

برخي از ضوابط نيم سال دانش پذيري

براي اطلاع آن دسته از داوطلباني که مايل به ثبت نام در دوره دانش پذيري کارشناسي مي باشند، برخي ضوابط نيم سال دانش پذيري به شرح زير اعلام مي گردد:

1- ثبت نام در دوره هاي فراگير کارشناسي به منزله پذيرش کليه ضوابط ومقررات دانشگاه تلقي مي شود.
2- دانش پذير مي تواند از خدمات کتابخانه اي مراکز مجري رشته تحصيلي خود استفاده کند. ليکن دانشگاه ملزم به ارائه خدمات آموزشي از قبيل تشکيل کلاسهاي رفع اشکال فردي يا تهيه مواد آموزشي براي دانش پذير نيست.
3- شرکت نکردن درآزمونهاي دوره دانش پذيري به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
4- کليه آزمون ها بصورت چند گزينه اي برگزار مي شودو دارای نمره منفی نمی باشد.
5- سوالات آزمون ها مطابق با سر فصل درس ها وکتابهاي معرفي شده طراحي مي شود.
6- برگزاري آزمون وتصحيح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور انجام مي گردد.
7- در صورت قبولي در آزمون ها واحراز شرايط مربوطه وتاييد صحت مدارک لازم براي ورود به دوره فراگير کارشناسي، دانش پذير به دانشجو تبديل وضعيت داده وبراي ادامه تحصيل به مرکز يا واحد انتخابي معرفي مي گردد.
8- کارکنان دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی در صورت تمایل به ثبت نام در دوره های فراگیر مجاز به انتخاب رشته های مرکز محل اشتغال خود نبوده و نمی توانند مرکز اشتغال خود را به عنوان مرکز انتخابی تعیین کنند.این دسته از داوطلبان باید موضوع داوطلبی خود را کتبا به رئیس مرکز محل اشتغال خود اعلام کرده و مرکز دیگری را برای تحصیل انتخاب نمایند.بدیهی است در صورت انتخاب مرکز محل خدمت و پذیرش،قبولی انها لغو خواهد شد.
طراحی سایت : گروه وبین