شماره دانشپذیری :

دانشگاه پیام نور

اهداف و وظایف اصلی دانشگاه
اهداف‌ اصلي دانشگاه

 همگاني كردن آموزش عالي و ارتقای سطح علمي و فرهنگی جامعه ، تسهيل دسترسی برای همگان به فرصت‌های آموزش عالی در همه جا و همه وقت، كاستن از محدوديت‌ها و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيلات دانشگاهي برای علاقه‌مندان، به ويژه در مناطق محروم.فراهم آوردن زمينه استفاده از امكانات بالقوه، كه در نظام آموزشی متعارف كمتر به كار گرفته می‌شود.تربيت بخشی از نيروهای متخصص مورد نياز جامعه، اهتمام به گسترش مرزهای دانش، به منظور دستيابی به نظريه‌های جديد علمي وتوليد علم ،مشاركت در حل معضلات اجتماعی، فراهم آوردن امكان دسترسي ايرانيان مقيم خارج از كشور و فارسی زبانان و علاقه‌مندان به  جمهوری اسلامی به آموزش عالی در اقصی نقاط عالم.

وظايف اصلي دانشگاه

1- پذيرش و آموزش دانشجو در كليه مقاطع تحصيلی(كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي تخصصي)
2- ايجاد زمينه براي ادامه تحصيل افرادي كه ادامه تحصيل آن‌ها در نظام آموزشي متعارف به سادگي امكان‌پذير نيست.
3- ايجاد وبه كارگيري نظام آموزش نيمه حضوري، مجازي، آموزش از راه دور راديو تلويزيوني
4- ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي دائمي و به هنگام كردن سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه
5- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي دستيابي به دانش جديد و توليد علم
6- گسترش سطح دسترسي به آموزش عالي در اقصي نقاط جهان به ويژه ايرانيان فارسي زبانان و علاقمندان به جمهوري اسلامي
7- همكاري در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي مشاركت همگاني در توسعه فرهنگی جامعه و گسترش كمي و كيفي آموزش عالي
8- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي مشاركت مردم در امر گسترش آموزش عالي كشور
9- ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت دانشگاهیان در حل معضلات اجتماعی
10- ایجاد امکانات لازم برای تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز
11- برقراری ارتباط با سایر مراکز علمی داخل و خارج از کشور
طراحی سایت : گروه وبین