شماره دانشپذیری :

دانشگاه پیام نور

تاریخچه دانشگاه پیام نور

تاریخچه دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور، بر اساس تصميمات جلسات 94 مورخ 65/8/27 و 97 مورخ 65/9/25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي عملا با پذيرش اولين گروه دانشجو در مهرماه 1367 تأسيس شد.
اين دانشگاه پس از تأسيس، با پذيرش اولين گروه دانشجويي خود در 5 رشته تحصيلي و در 28 مركز باقيمانده از دانشگاه ابوريحان بيروني و دانشگاه آزاد ايران از مهرماه سال تحصيلي 68-1367 فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد. توسعه دانشگاه و تأسيس شعب جديد از محل كمك‌هاي مردمي و محلي و امكاناتي كه هيئت مؤسس فراهم مي‌آورد، انجام مي‌شود.اكنون دانشگاه در سراسر كشور حدود 500 مركز و واحد و يك مركز بين‌المللي با شعبات رو به گسترش در داخل و خارج از كشور دارد.

ابر دانشگاه پيام نور بزرگ‌ترين شبكه آموزش عالي دولتي در كشور است كه در ميان دانشگاه‌هاي باز دنيا رتبه ششم و در آسيا رتبه دوم را دارد. يكي از اركان توسعه علمي كشور گسترش آموزش است كه رشد اجتماعي و شكوفايي استعدادها را به همراه دارد و زمينه ساز خلاقيت‌هاي انساني است. آموزش‌هاي متعارف و جاري به تنهايي براي برقراري اين ركن مهم كافي نيست. توجه به روش‌هاي جديد آموزشي و اجراي برنامه‌هايي از قبيل آموزش نيمه حضوري آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازي براي دستيابي به هدف‌هاي توسعه بسيار ضروري است.


رياست دانشگاه دوره رياست در دانشگاه
مير محمود ساعی                    1367 - 1366
دكتر نصرت الله ضرغام              1368 - 1367
دكتر حسن ظهور                     1374 - 1368
دكتر حسين صادقی شجاع            1376 - 1374
دكتر حسن ظهور                     1384 - 1376
دكتر علي رضا علی احمدی          1387 - 1384
دكتر سيد محمد حسينی                1388 - 1387
دكتر حسن زياری                     1392 -1388
دکتر ابوالفضل فراهانی                1392 تا کنون


تفاهم نامه ها و قراردادهای همكاری
دانشگاه اينديراگاندی هندوستان
دانشگاه جامع ملی اسلامی هندوستان
دانشگاه چند رسانهای مالزی
دانشگاه بين المللی اسلامی مالزی
دانشگاه تشرين سوريه
دانشگاه افتراضيه سوريه
دانشگاه دمشق سوريه
دانشگاه رادیو تلویزیونی مرکزی چین

عضویت در مجامع علمی بین المللی
انجمن آسیایی دانشگاه های باز AAOU
انجمن بین المللی آموزش باز و از راه دور ICDE
اتحادیه دانشگاه های جهان اسلامFUIW
 

طراحی سایت : گروه وبین