شماره دانشپذیری :

درباره مبین

بیمه کیفیت

طرح بیمه کیفیت

پس از تجزیه و تحلیل خدمات ،کیفیت بالای آموزش و آمار قبولی موسسه آموزش عالی آزاد مبین و کسب عنوان برند برتر فراگیر پیام نور در سال 1391 ،کارشناسان بیمه ،طی یک قرارداد انحصاری در سطح کشور تنها دانشپذیران فراگیر پیام نور این مرکز که مایل به استفاده از بیمه کیفیت باشند را به شرح زیر بیمه می نماید:
تمام داوطلبانی که دوره دانش پذیری را در موسسه آموزش عالی آزاد مبین ثبت نام نموده و شرایط مربوطه در طی دوره را احراز نمایند، در صورت عدم پذیرش در آزمون  پایان ترم دانشگاه پیام نور،مشمول طرح بیمه گشته و شهریه پرداخت شده بابت حضور در کلاس های دانش پذیری به داوطلب عودت می گردد.

طراحی سایت : گروه وبین