شماره دانشپذیری :

ثبت نام کارشناسی ارشد

مقررات نظام وظیفه
1- كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم (عفو رهبري، كفالت يا پزشكي و ....)
2- كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن ( ارائه كارت دائم در هنگام ثبت نام براي تشكيل پرونده دانشجويي الزامي است.)
3- پرسنل شاغل رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي اشتغال و حكم استخدامي از يگان مربوط.
4- متعهدين به خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت و معافيت پس از انجام تعهد.
5- مشمولان ليسانس اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير نهادها فاقد غيبت قبل از اعزام، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تذکر: اين گونه داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانش پذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي، ترخيص نخواهند شد و ادامه تحصيل آنان برابر ضوابط دانشگاه فقط در صورت هماهنگي و موافقت يگان محل خدمات، بصورت تحصيل همزمان با خدمات وظيفه عمومي امکان پذير است.
6- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت دانش آموخته مقطع کارشناسي.
تذکر: اين داوطلبان (در دوره دانش پذيري) موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خدمت وظيفه عمومي اعزام و در صورت قبولي در آزمون دانش پذيري، به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام، تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند.
7- دانش آموخته مقطع کارشناسي در تاريخ 93/06/31 در فرصت يک ساله پس از دانش آموختگي، با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
8- دانشجويان سال آخر مقطع ليسانس که حداکثر تا تاريخ 94/06/31 ، دانش آموخته مي شوند. (فاقد غيبت سربازي)
تبصره:  پذيرفته شده اي که بعد از قبولي قطعي در آزمون (هنگام ثبت نام و تبديل وضعيت به دانشجويي در دانشگاه) مدت يک سال از تاريخ دانش آموختگي وي سپري نشده باشد، نيازي به ارائه ي برگ اعزام به خدمت ندارد.)
9- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاه ها يا حوزه هاي علميه معتبر (در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه هاي علميه قم، اصفهان، خراسان)*
10 - دانشجويان انصرافي مشمول به شرط اينکه يکسال از تاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد.
طراحی سایت : گروه وبین