شماره دانشپذیری :

ثبت نام کارشناسی ارشد

روش های پذیرش

دانشگاه پيام نور از دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو  در مقطع کارشناسی ارشدمي نمايد:

1. كنكور سراسري    2. دوره هاي فراگير

1. كنكور سراسري: دانشجويان اين دوره ها از طريق آزمون سراسري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه سازمان سنجش برگزار مي نمايد در مقطع كارشناسي ارشد  پذيرفته مي شوند.

2. دوره هاي فراگير:  دانشگاه پيام نور با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با برگزاري دوره هاي فراگيراز سال 1380 در مقطع كارشناسي ارشد  اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. هدف از برگزاري اين دوره ها با توجه به ضرورت تحقق عدالت در توسعه آموزش عالي و ضرورت دسترسي همه داوطلبان واجد شرايط علمي به آموزش دانشگاهي و ارتقاء سطح علمي جامعه است.

تفاوت هاي پذيرش پيام نور از طريق كنكور سراسري با دوره هاي فراگير:

1- منابع آزمون در كنكور سراسري براي متقاضيان كارشناسي ارشد از دروس كارشناسي مي باشد. اما در دوره هاي فراگير، منابع آزمون از ترم اول رشته انتخابي داوطلب در مقاطع تحصيلي کارشناسی ارشد می باشد.
2- در كنكور سراسري ابتدا داوطلب آزمون مي دهد و بعد از اعلام رتبه اقدام به انتخاب رشته تحصيلي دانشگاهي مي نمايد، اما در دوره های فراگير داوطلب از همان ابتدا مي تواند متناسب با علاقه و توانايي علمي و بدون محدوديت و در نظر گرفتن رشته تحصيلي قبل خود، از ميان رشته هاي موجود در اين دانشگاه انتخاب رشته نمايد.
3- در كنكور سراسري داوطلب غير از دانشگاه پيام نور مي تواند ساير دانشگاههاي دولتي را انتخاب نمايد، اما در دوره هاي فراگير داوطلب فقط دانشگاه پيام نور را انتخاب مي نمايد.
4- در كنكور سراسري براي متقاضيان كارشناسي ارشد از جهت تعيين گروه آزمايشي و نوع رشته تحصيلي مقطع بالاتر، محدوديت هايي وجود دارد، اما در دوره هاي فراگير  در اکثر رشته ها اين محدوديت وجود ندارد.(در رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری گزینش دانشجو تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی معماری وطراحی شهری وکارشناسی ناپیوسته معماری و طراحی شهری که کاردانی معماری و طراحی شهری دارند ، صورت می گیرد.)

شباهت هاي پذيرش پيام نور از طريق كنكور سراسري با دوره هاي فراگير پیام نور

1- اعتبار مدرك هر دو يكسان است.
2- هر دو گروه از دانشگاه پيام نور بدون هيچ تفاوتي مدرك دريافت مي نمايند و عنوان فراگیردرمدرک فارغ التحصیلان ذکر  نمی شود.
3- پذيرفته شدگان دوره هاي سراسري و فراگير دانشگاه پيام نور تابع ضوابط و مقررات يكساني در محل تحصيل دانشگاه پيام نور مي باشند.

امتيازات ومزاياي دوره هاي فراگيرپيام نور

1- دانش پذیرمی تواند آزادانه رشته ها و واحدهاي دانشگاهي مورد نظر خود را انتخاب نماید.
2-دانشگاه پیام نورمدرک رسمي ومورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات وفناوري به دانشجو ارائه می نماید.
3-دانشجو می تواند درمقاطع بالاترباحداقل شهريه وهمچنين درتمامي دانشگاههاي معتبرادامه تحصيل دهد.
4- سازمان  نظام  وظیفه براي دانش پذيران ذکور پس ازقبولي درآزمون ورودي دانشگاه پیام نور معافیت صادر می نماید.
5-  دانشجو می تواند همزمان با تحصیل در دانشگاه پیام نور دردانشگاههاي سراسري یا آزاد ادامه تحصیل دهد.
6-  دانشجویان شاغل می توانند در کلاسهای  روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت نمایند.

طراحی سایت : گروه وبین