شماره دانشپذیری :

ثبت نام کارشناسی ارشد

فرم ثبت نام

ثبت نام کارشناسی ارشد دوره های آمادگی فراگیر پیام نور


نام : * نام خانوادگی : *
نام پدر : * سال تولد : *
شماره شناسنامه : * کد ملی : *
تلفن همراه : * تلفن ثابت :
ایمیل : مقطع ثبت نام :
رشته ثبت نام : متقاضی استفاده از :
 


توضیح : شهریه مورد نظر مربوط به پیش ثبت نام بوده و بعد از پرداخت، مشاورین موسسه آموزش عالی آزاد مبین جهت تکمیل ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت.

آئین نامه ثبت نام :

1. داوطلب مي بایست پس از کسب اطلاعات کامل از چگونگي برگزاري کلاس هاي آمادگي و شرایط ثبت نام در آزمون دوره هاي فراگیر پیام نور ، در این دوره ثبت نام نماید و مسئولیت بروز هر گونه مشکل ناشي از عدم آگاهي کامل بر عهده خود داوطلب مي باشد .
2. موسسه صرفاً کلاسهاي آمادگي فراگیر پیام نور را طبق آئین نامه دانشگاه پیام نور و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و دانشگاه جامع علمي کاربردي برگزار مي نماید و هیچ مسئولیت دیگري متوجه این موسسه نمي باشد.
3. ثبت نام در کلاسهای آمادگی فراگیر پیام نور به منزله ثبت نام و ورود به دانشگاه پیام نور نمی باشد.
4. شهریه اخذ شده صرفاً جهت شرکت در دوره هاي آمادگي فراگیر پیام نور و خدمات آموزشي شامل : بانک سوالات ، نمونه سوالات سنوات قبل و همچنین ارائه CD منابع درسی و دفترچه مشاوره تخصصي ( براي رشته هایي که در بردارنده این خدمات هستند ) مي باشد و هزینه کتاب هاي درسي ، جزوات آموزشي و بیمه شهریه بر عهده دانش پذیر است.
5. داوطلبان مي بایست دفترچه شرکت در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور را که از طریق این دانشگاه توزیع شده و زمان آن از طریق جراید و رسانه ها به اطلاع عموم مي رسد تهیه نمایند. لذا مسئولیت عدم دریافت دفترچه در زمان مقرر صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
6. زمان برگزاري آزمون هاي شبیه سازي شده پس از توزیع دفترچه شرکت در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور خواهد بود.7. داوطلب با ثبت نام قطعي در هر یک از خدمات این مرکز ، رضایت کتبي خود ، مبني بر استفاده از اسم و عکس خود در اعلام آمار قبولي موسسات تحت پوشش خدمات آموزشي مبین در آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور را اعلام مي دارد .
8. داوطلبین ذکور مشمول نظام وظیفه مي بایست قبل از ثبت نام وضعیت خود را از یگان هاي مربوطه استعلام نموده و مسئولیت مشمولي یا غیبت از نظام وظیفه به عهده خودشان خواهد بود.
9. دانش پذیر مهمان متعهد مي گردد کلیه مسئولیت های غیر از برگزاري کلاس را از موسسه مبدأ پیگیري نماید . این موسسه در مقابل دانش پذیران مهمان متعهد به برگزاري کلاس است و سایر تعهدات به عهده موسسه ثبت نام کننده مي باشد .
10. چنانچه تعداد دانش پذیران برخي از رشته ها به حد نصاب مطلوب جهت برگزاري کلاس نرسد ، کلاس هاي مربوطه در مرکزي دیگر که مورد تایید موسسه مي باشد ، برگزار خواهد گردید.

آئین نامه ثبت نام را می پذیرم.آئین نامه انصراف :

1. تقاضاي انصراف فقط با تکمیل فرم انصراف در ساختمان مبین به آدرس بالاتر از میدان ولیعصر ، کوچه رهبان ، پلاک 5 ، مورد پذیرش بوده و عدم حضور دانش پذیر در کلاس ها به هر دلیلي ، به منزله انصراف وي از شرکت در کلاس تلقي نمي گردد.
2. پس از پیش ثبت نام و قبل از شروع ارائه خدمات آموزشي ( شامل : بانک سوالات ، نمونه سوالات سنوات قبل ، دفترچه مشاوره تخصصي و ... ) در صورت اعلام انصراف ، کل مبلغ پیش پرداخت قابل عودت مي باشد.
3. پس از پیش ثبت نام و بعد از شروع ارائه خدمات آموزشي ( شامل : بانک سوالات ، نمونه سوالات سنوات قبل ، دفترچه مشاوره تخصصي و ... ) در صورت اعلام انصراف ، %30 از مبلغ کل شهریه کسر مي گردد و مابقي قابل عودت مي باشد. ( بدیهی است داوطلب می تواند کلیه خدمات آموزشی به جز آزمون های شبیه سازی شده را دریافت نماید. )
4. در صورتي که دانش پذیر پس از دریافت کارت و تا پایان هفته اول کلاس ها اعلام انصراف نماید ، پس از کسر%50 از کل شهریه ، مابقي مبلغ قابل عودت مي باشد.
5. در صورتي که دانش پذیر دو هفته پس از شروع کلاس ها و دریافت کارت دانش پذیری اعلام انصراف نماید ( در صورت حضور یا عدم حضور در کلاس به هر دلیلي ) هیچ مبلغي عودت نمي گردد.
6.چنانچه پس ازشروع کلاس داوطلب ثبت نام نماید وکارت دانش پذیری را دریافت نکرده باشد، درصورت انصراف%50 مبلغ پرداخت شده قابل عودت مي باشد.
7. هزینه تغییر رشته بعد از شروع کلاس ها علاوه بر مابه التفاوت احتمالی شهریه رشته جدید مبلغ 300.000 ریال مي باشد .
8. در صورت تمایل به تغییر رشته در مواردي که شامل خدمات آموزشي موسسه نمي باشد ، موسسه مسئولیتي نخواهد داشت و مبلغ شهریه قابل عودت نمي باشد.

آئین نامه انصراف را می پذیرم.طراحی سایت : گروه وبین