شماره دانشپذیری :

درباره مبین

بانک آزمون

دغدغه هميشگي دانش پذيران دوره هاي فراگير پيام نور، در اختيار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل اين آزمون و پاسخنامه تشريحي آنهاست در پاسخ به اين نياز، متخصصان و کارشناسان ما در تمامي رشته هايي که مشمول خدمات آموزشي موسسه آموزش عالی آزاد مبین هستند، 3دوره اخيرآزمون دوره هاي فراگير رشته مورد نـظر داوطلب را همزمان با ثبت نام به وي تحويل مي دهند،براي جلوگيري از کاهش فرآيند يادگيري پاسخنامه تشريحي اين سوالات پس از شروع کلاس هاي حضوري به داوطلب ارائه مي گردد . همچنين از آنجا که منابع آزمون فراگير بيشتر رشته ها در دوره هاي قبلتر (از10 سال پيش) تغيير کرده است، نمونه سوالات آنها براي داوطلبان مفيد نمي باشد و فقط سوالات 3دوره اخير در اختيار دانش پذيران قرار مي گيرد.
( داوطلبان مي توانند در هنگام ثبت نام  نمونه سوالات سنوات گذشته را دريافت نمايند.)

طراحی سایت : گروه وبین