شماره دانشپذیری :

درباره مبین

همراه کارت
نرم افزار همراه کارت مبین، اولين نرم افزار آموزنده لغات زبان به شيوه فلش کارت، ويژه تلفن هاي همراهي است که داراي سيستم عامل اندروئيد هستند.
اين نرم افزار به داوطلب کمک مي کند در تلفن همراه خود ودر هرزمان به مرور لغات زبان بپردازد و با شمردن تعداد پاسخ هاي درست و نادرست ميزان عملکرد خود را بهبود بخشد.
مهمترين خواص اين نرم افزار، استفاده ساده، طراحي زيبا و همراه بودن هميشگي آن است. محتواي اين نرم افزار براي درس زبان عمومي دوره هاي کارشناسي و درس زبان تخصصي تمامي رشته هاي مقطع کارشناسي ارشد مي باشد. لازم به ذکر است اين نرم افزار داراي قفل بوده و فقط براي کساني که بسته هاي آموزشي موسسه آموزش عالی آزاد مبین را ثبت نام کرده باشند قابل استفاده مي باشد. همراه کارت مبین را از سايت www.mobin.ac.irدانلود نمائيد.
طراحی سایت : گروه وبین