شماره دانشپذیری :

درباره مبین

فلش کارت
به خاطر اهميت زياد دروس عمومي در قبولي داوطلبان مقطع کارشناسي، برگزيدهي نکات سه درس عمومي (زبان انگليسي، ادبيات فارسي و انديشه اسلامي1) در قالب فلش کارت هايي در سايز جيبي گنجانده شده است و به داوطلبان ارائه ميگردد.
اين فلش کارتها شامل بيش از 95درصد نکات مهم اين درس بوده و ابزار بسيار مناسبي براي مطالعه در همه جا و همه وقت مي باشد.
طراحی سایت : گروه وبین