شماره دانشپذیری :

درباره مبین

آزمونهای کلاسی
يکي ديگر از خدمات انحصاري موسسه آموزش عالی آزاد مبین برگزاري آزمون های کلاسی می باشد.
دانشپذیران می توانند علاوه بر شرکت در 4 مرحله آزمون هاي شبيه سازي شده در آزمون های  کلاسي منظم که در پايان هر جلسه درس اجرا مي شود شرکت نمايند. اين آزمونها در راندمان يادگيري دروس تاثير به سزايي داشته و داوطلب را موظف به مطالعه منظم اين دروس مي نمايد.
طراحی سایت : گروه وبین