شماره دانشپذیری :

درباره مبین

کتاب ها و جزوات
آيا تمامي سوالات امتحاني از منابع آزمون طرح مي شود؟ کدام قسمت از اين منابع و کتب  داراي اهميت بيشتري است؟ نحوه طراحي سوالات چيست؟ آيا پاسخ گويي به سوالات با مطالعه مفهومي امکان پذير است يا با استفاده از قدرت حافظه؟ بودجه بندي دروس و بخش هاي مختلف آن ها چيست؟
و سوالات ديگري از اين قبيل، هميشه ذهن داوطلبان هر آزموني را به خود مشغول مي کند. براي پاسخ گويي به اين سوالات و راهنمايي هرچه دقيق تر داوطلبان، موسسه آموزش عالی آزاد مبین توسط برترين اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سراسر کشور اقدام به تهيه و چاپ کاملترين کتاب ها و جزوات کمک درسي شامل بهترين منابع آزمون، شرح و بسط مباحث، بانک سوالات امتحاني طبقه بندي شده و نمونه سوالات سنوات قبل با پاسخ هاي کاملاً تشريحي نموده است.
طبق بررسي هاي انجام شده دپارتمان تخصصي موسسه آموزش عالی آزاد مبین ، ميزان تشابه سوالات آزمون پايان ترم با بانک سوالات در مقطع کارشناسي به طور ميانگين 94/1 درصد و در مقطع کارشناسي ارشد 84/7 درصد بوده است و اين نشانگر کيفيت منحصر به فـرد اين کتاب ها است. 
تذکر مهم: اين جزوات و کتابهاي کمک درسي فقط توسط موسسه آموزش عالی آزاد مبین به چاپ رسيده ودر اکثر درسها مشابه ديگري ندارد و انحصاراً در اختيار دانش پذيراني که در اين مرکز ثبت نام مي نمايند قرار مي گيرد، همچنين قابل ارائه و فروش در هيچ مرکـز يا کتاب فروشي ديگري نمي باشد. (داوطلبان مي توانند هنگام ثبت نام، بانک سوالات امتحاني و کتب کمک آموزشي را دريافت نمايند.)
طراحی سایت : گروه وبین